banner
Radni sastanak rektora univerziteta u sastavu Konferencije univerziteta Srbije


Radni sastanak rektora univerziteta u sastavu Konferencije univerziteta Srbije održan 19.02.2015. godine u prostorijama Aerokluba u Beogradu. Satanku su prisustvovali rektori državnih i privatnih univerziteta, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, počasni predsednik KONUS-a i predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.