banner
O UNIVERZITETU

Evropski Univerzitet je privatna ustanova čiji je osnivač i vlasnik profesor dr Milija Zečević, redovni profesor i rektor univerziteta.


Evropski Univerzitet je autonomna visokoškolska ustanova, koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad.


Ciljevi i principi obrazovanja na Evropskom Univerzitetu su ostvarenje, unapredjenje i razvijanje znanja, nauke i kulture, razvijanje medjunarodne saradnje u sticanju i unapredjivanju naučnih saznanja, uvažavanje naučnog rada i javne prezentacije naučnih dostignuća i nacionalne i internacionalne mobilnosti akademskog osoblja i studenata.


Na Evropskom Univerzitetu se ostvaruju svi oblici studija i to:


 • OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
  Nakon kojih student stiče stručno zvanje:
  • Diplomirani menadžer internacionalnog biznisa
   (Na Fakultetu za Intenacionalni Menadžment)
  • Diplomirani menadžer evropskog biznisa i marketinga
   (Na Fakultetu za Evropski Biznis i Marketing)
  • BBA - Bachelor of Business Administration
   (U saradnji sa IFAM)
  • BBA - Bachelor of Business Administration iz oblasti internacionalnih relacija Instituta za američki biznis - MBA univerziteta, Beograd, Budimpešta, Pariz

 • DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
  (specijalističke studije, magistarske studije, doktorske studije),
  nakon kojih student stiče akademski naziv:
  • Diplomirani menadžer evropskog biznisa i kulturne raznolikosti
   - Master diploma (Magistar nauka)
  • Diplomirani menadžer evropskog marketinga
   - Master diploma (Magistar nauka)
  • Doktor nauka evropskog biznisa i marketinga
   - Doktorska diploma

 • DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Evropski Univerzitet svoju obrazovnu i naučnu delatnost obavlja u sedištu u Beogradu a u saradnji sa stranim visokoškolskim ustanovama i institucijama realizuje i studijske programe za sticanje zajedničke diplome.


Na Evropskom Univerzitetu nastavno osoblje je izabrano i bira se u skladu sa Zakonom o Univerzitetu Srbije.


Nastavna literatura i programi su usaglašeni sa programima država Evropske unije i Amerike i sa Bolonjskom deklaracijom.