banner
PROSTOR I OPREMA

Evropski univerzitet kao samostalna visokoškolska ustanova koristi prostor u Beogradu:


1. Slušaonica
150m2
100 mesta
2. učionica
60m2
50 mesta
3. učionica
30m2
25 mesta
4. Kabinet za menadžment
30m2
25 mesta
5. Kabinet za marketing
30m2
20 mesta
6. Kabinet za informatiku
20m2
15 mesta
7. Kabinet za strane jezike
20m2
20 mesta
8. Interna čitaonica
17,98m2
10 mesta
9. Sala za sednice
100m2
50 mesta
10. 8 kabineta za profesore
140m2
20 mesta
11. Kabinet rektora
60m2
12. Rektorat
80m2
13. Kabinet dekana
25m2
14. Kabinet dekana
24m2
15. Kabinet dekana
12m2
16. 11 kancelarija
108m2