banner

INTERNACIONALNA NAUČNA KONFERENCIJA

Razvoj menadžmenta i marketinga u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Hotel Metropol Palace, Beograd - 10. Jun 2014.

Osnivač i rektor Evropskog univerziteta Prof. dr Milija Zečević otvorio je Internacionalnu naučnu konferenciju u hotelu Metropol Palace.
Skupu su prisustovali Predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Prof. dr Srđan Stanković, Počasni predsednik Rektorskog Saveta Univerziteta Srbije i Dekan Elektrotehničkog fakuleta u Beogradu Prof dr Branko Kovačević, Predsednik Privredne Komore Beograda Dr Milan Janković, Zamenik gradovačelnika Beograda Mr Andreja Mladenović, Predsednik izvršnog odbora SBERBANK Srbija Valeriy Ovsyannikov, Predsednik Fakulteta za biznis i turizam u Budvi i Ambasador Crne Gore u Atini Prof. dr Ivo Armenko, Predsednik ALMA MATER EROPAEA Evropskog centra Maribor u Sloveniji i Akademik Evropske akademije nauka Prof. dr Ludvik Toplak.
Skupu su takođe prisustovali drugi počasni gosti, brojni doktori nauka, profesori i studenti različitih fakulteta

Ciljevi konferencije su bili povezivanje institucija i istaknutih ličnosti iz država centralne i jugoistočne Evrope, kao i razmena ideja i iskustva u razvoju evropskog i internacionalnog marketinga i menadžmenta, internacionalnog turizma i hotelijerstva, kao i promovisanje mogućnosti za dalju poslovnu saradnju.

Strateški cilj ove Internacionalne naučne konferencije je bio da se u Evropi i svetu, a posebno u Srbiji i državama centralne i jugoistočne Evrope, razvija privreda, afirmišu vrednosni sistemi, a nosioci efikasnog, efektivnog i profitabilnog poslovanja budu najsposobniji operativni menadžeri, srednji menadžeri i top menadžeri.Galerija slika