banner
PROFESORI PO POZIVU I POČASNI DOKTORI

MARIE-FRANCE JOSEPH

Završila je osnovnu i srednju školu u Parizu i odlazi na studije u Ameriku na Indiana Univerzitet gde diplomira i dobija titulu magistra nauka. Doktorat – Kansas Univerzitet. Ona je dekan IFAM – Francusko-američkog instituta za menadžment i dekan MBA programa na IFAM-u, Pariz. Ona je takođe i redovni profesor za predmete:
Organizaciono ponašanje i Američka literatura. Tokom svoje karijere dala je veliki doprinos uvođenju američke filozofije menadžmenta u evropske škole. Govori francuski i engleski jezik.


PROF. DR MIODRAG ZEČEVIĆ

DIREKTOR NAUČNIH PROJEKATA -DRUŠTVENO -HUMANISTIČKE NAUKE
Prof. dr Miodrag Zečević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka magistarskih studija (“Međunarodni ekonomski odnosi”) i odbrane magistarske teze stiče zvanje magistra ekonomskih nauka. Godine 1972, dobija titulu Doktora ekonomskih nauka nakon uspešne odbrane svoje doktorske disertacije na temu: “Ekonomska efektivnost investicija”. Dr. Zečevićje objavio veliki broj knjiga u oblasti internacionalnih ekonomskih odnosa, investicija i bankarstva i preko trista naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.


PROF. DR BRANISLAV ŠOŠKIĆ

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (1951. godine kao najbolji student generacije) i tu biran za asistenta, a nakon doktoriranja (1954), za docenta (1955), vanrednog (1960) i redovnog profesora (1965) za predmet Ekonomske doktrine. Bio je gostujući istraživač i/ili gostujući profesor na stranim univerzitetima, naročito u Škotskoj (Sent Andrijus, čitava 1955/56), Engleskoj (Cambridge, čitava 1956/57) i SAD (Harvard i Berkley, čitava 1962/63, South Florida 1971/72, 1973/74), čitava 1974/75, Texas Tech, 1978/79. i dr. Kao gost stranih akademija nauka i univerziteta držao je predavanja i podnio veliki broj naučnih referata na naučnim skupovima u inostranstvu.


ALAIN JOSEPH

Predsednik Groupe ESLSCA, Biznis škola, Pariz, Francuska; Osnivač IFAM, Biznis škole, Pariz, Francuska.
Obrazovanje: Diploma ESCP (Ecole Superieure de Commerce de Paris); Magistratura iz oblasti ekonomskih nauka (University of Paris); MBA Kellog Busioness School (Norhwastern University, Chicago)


PROF. DR LJUBISA ADAMOVIC

Diplomirao je na Fakultetu za novinarstvo i diplomatiju, Beogradskog univerziteta, 1952. godine. MBA diplomu je stekao na International Economics Ohio University (Athens, Ohio, USA), 1958. godine, a titulu doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu u Beogradu, 1961. godine. Izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu, Beogradskog univerziteta 1963, za vanrednog profesora na 1967. i redovnog profesora 1972. Bio je predsedavajući Odseka za internacionalnu ekonomiju od 1971 - 1992. Član je Akademije nauka i umjetosti Crne Gore od 1991. Bio je profesor ekonomije na Florida State University od 1992. Prof. Adamović je objavio više od 300 naslova u Jugoslaviji i inostranstvu. Imao je izlaganja na velikom broju domaćih i internacionalnih konvencija i siplozjuma. Prof. Adamović predaje u velikom broju zemalja na više od 15 univerziteta.


ALFONSO ROLDAN MORE

DIRECTOR OF SCIENTIFIC PROJECTS - MEDICAL SCIENCES
Predsednik Londonske diplomatske akademije, Predsednik Internacionalnog univerziteta Albert Schweitzer, Predsednik Akademije nauka, Potpredsednik Evropske akademije za informatizaciju, Potpredsednik Internacionalne diplomatske akademije, Predsednik Društva prijatelja Ujedinjenih Nacija u Španiji. Doktor nauka, Veliki doktor nauka, Redovni profesor, Akademik, Veliki Komandir reda u Španiji.


PROF. DR RADOJE ZEČEVIĆ

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kom je i magistrirao i doktorirao stekavši zvanje doktora nauka. Bio je amabasador SRJ u Finskoj i Estoniji. Počasni je član Ukrajinske akademije nauka i umetnosti, Član izdaačkog odbora časopisa: Evropskog zakonodavstvo i Vojno delo, Predsednik Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, Član Udruženja za međunarodno pravo. Autor je 5 knjiga i preko 30 naučnih i stručnih radova. Učesnik je domaćim i međunarodnim naučnim projektima.


DR. HERBERT MÜLLER

DIRECTOR OF SCIENTIFIC PROJECTS - TECHNICAL-TECHNOLOGY SCIENCES
Studije iz makroekonomije - University of Gottingen; Doctorat iz oblasti makroekonomije; Od 1966 na raznim pozicijama u marketingu Mannesmann AG, Brown Boveri & Cie, Gutehoffnungshütte AG; Od 1981 - Direktor Rationalisierungs—Kuratorium der Deutschen Wirtschaft - RKW - e.V., Eschborn, Nemačka; 1996-1998. Tacis/Pahre SME, Support Centers in Russia, Romania, Finland; 1984. Productivity Center, Shangai; 1996. European Business School, Budapest•1988 1999. Tel Aviv, Israel- Vienna, Austria- Kyoto, Japan- Vaasa, Finland- Tokyo, Japan- Vicenza, Italy- Washington, USA;


PROF. DR TOMISLAV ZEČEVIĆ

DIREKTOR NAUČNIH PROJEKATA - PRIRODNO- MATEMATIČKE NAUKE
Dr. Tomislav Zečević je diplomirao 1953. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Titulu magistra nauka stekao je 1962. godine, a doktorsku disertaciju je odbranio u julu 1967. i stekao titulu doktora statističkih nauka. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu stekao je zvanje docenta 1968; 1974 - zvanje vanrednog profesora, a 1980. zvanje redovnog profesora Univerziteta. Predavao je predmete: Matematika I i II, Statistika I i II, Teorijska statistika, Operaciona istraživanja, Kvantitativne tehnike, Biznis statistika, Stohastički procesi, Linearno programiranje, Matematičko programiranje...


Acad. Prof. DUMITRU MAZILU, Ph.D.

President Romanian National Committee C.E.A.S.A
Diplomirao na Pravnom fakultetu - 1959: 1964. godine stekao titulu doktora pravnih nauka. 1989-1990- Potpredsednik Rumunije (CFSN); 1991-Počasni doktor nauka Internacionalnog univerziteta Albert Schweitzer; 1993-1994-Šef diplomatske misije Rumunije u Manili; 1994 - Ambasador u Ministarstvu inostranih poslova; 1994- Ambasador umeđunarodnim organizacijama u Beču; 1995-1997-Vice-kancelar komiteta Ujedinjenih Nacija; 2000- Član Centralno evropske akademije nauka i umetnosti; 2002-Punopravni član Balkanske akademija nauka, nove kulture I održivog razvoja; 2002 - Commander Svetskog reda nauka- obrazvovanje-kultura


PROF. DR NAHOD VUKOVIĆ

Diplomirao 1963. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu na grupi Matematika – Fizika. Magistrirao 1967. godine. Doktorirao 1976. sa tezom "Generalizacija kolektivnog i višestrukog koeficijenta korelacije" na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje doktora matematičkih nauka. U zvanje docenta izabran je 1977, vanrednog profesora 1984, a redovnog profesora 1995. na FON-u. Objavio je preko 90 radova, od čega 12 knjiga. Prof. Vuković je angažovan i kao profesor na Addis Ababa Univerzitetu.


PROF. DR VOJKO DJUKIĆ

1979 - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Beograd; 1985 - Specijalizacija iz otorinolaringologije, Institut za ORL I MF Hirurgiju, KCS, Beograd; 1995 - Doktor nauka, Katedra za otorinolaringologiju, Medicinski fakultet u Beogradu; 1999 - Profesor na Katedri za otorinolaringologiju Medicinski fakultet u Beogradu; 2004 - Šef katedre za otorinolaringologiju, Medicinski fakultet u Beogradu; 1985 - Lekar-specijalista otorinolaringologije Institut za ORL I MF hirurgiju, KCS, Beograd; 1996 - Načelnik odeljenja ORL za endoskopiju i lasersku mikrohirurgiju Institut za ORL i MF hirurgiju, KCS, Beograd; 2001 - Direktor, Institut za ORL i MF hirurgiju, KCS, Beograd; 2001 - Direkor Kliničnog centra Srbije, Beograd; Profesor Vojko Đukić je Nosilac ordena Svetog Save I stepena Srpske Pravoslavne Crkve


JEAN-HERVE HABAY

DIRECTOR OF SCIENTIFIC PROJECTS - ARTS
Direktor za biznis razvoj; 15 godina radnog iskustva u upravljanju i vođenju akademskih i profesionalnih škola za trening širom sveta. 2001 – i dalje: Predsednik Internacionalne grupe Mod’Art (škola za modni dizajn o grafički dizajn); 1996-2000 – Esmod International Group, Paris, France: Glavni izvršni direktor neposredno odgovoran Predsedniku i predsedavajućem odbora koja obuhvata ESMOD Fashion Institute i ISEM Fashion Management Institute. 1983 – 1995 – Institut Superieur de Gestion; škola za osnovne i postdiplomske studije. 1992-1995 – Internacionalni direktor, Paris, Francuska. 1988-1992 – Generalni direktor, ISG MIM, New York, USA.


JOSE OHAYON

Managing Director, MIM- Manhattan Institute of Mangement, New York
Jose Ohayon je radio više od pet godina za Sitibanku (Citibank), gde je vodio vrlo raznovrsne konsalting poslove za američke i internacionalne firme, u oblasti planiranja, finansijskog i korporativnog restrukturisanja i analize otkupa preduzeća. On je profesor Strateškog menadžmenta na MIM-u, vodećoj internacionalnoj biznis školi, gde redovno daje seminare za MBA studente i seniorske egzekutivce. Razvio je široku mrežu kontakata sa Istočno-evropskim seniorskim egzekutivcima. Radi na raznim projektima privatizacije i restrukturisanja u Istočnoj Evropi. Nosilac je magistrature naučnog stepena (Master of Science Degree) iz električnog inženjeringa i informativnih sistema, kao i MBA iz finansija sa Masačusetsovog Instituta za tehnologiju.


Конузин Александар Васиљевич

Rođen je 1947. godine.
Ima fakultetsko obrazovanje, 1971. godine završio je Moskovski Državni Institut za međunarodne odnose MIP.
U diplomatiji je od 1971. godine. Radio je u ambasadama u Kamerunu (1971 - 1973.), Gabonu (1974 - 1978.), Alžiru (1981 -1986.), Francuskoj (1991 - 1996.), u Stalnoj Misiji Rusije u UN u Njujorku (2001- 2005.).
Od 2005. godine do aprila 2008. godine – Direktor Departmana za međunarodne organizacije MIP Rusije.
18. aprila 2008. godine A. Konuzin je uručio Predsedniku Republike Srbije B. Tadiću Akreditivna
pisma, kojima ga Predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin akredituje kao Izvanrednog i Opunomoćenog Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji.
Ima diplomatski rang Izvanrednog i Opunomoćenog Izaslanika 1. klase.


Univ. Prof. Dr. habil. Dr. Dr. h. c. Peter Linnert

1964 - Doktor ekonomije i poslovne administracije;
1969/1970 - Profesor na Vienna Universitz of Economics abd Business Administration;
1996 - CEO "Service Management Seminare an der Wirtschaftsuniversitat" koji je 1999 reorganizovao u "Sales Manager AKademie (SMA)"


Prof. JUDr. Josef Klimko, Dr. Se.

1965 - Ján Amos Komensky University, Faculty of Law, Bratislava
1977 - Doktorat na temu "Granice pre-Minhenske Čehoslovačke republike i viša politika Trećeg rajha"

1994-1998 i 2004-2007 - Ambasador Slovačke republike u Austriji.

1998 - Austrijski predsednik ga je odlikaovao najvišim odličijem "the Great Golden Cross with Ribbon"
2000 - Šef departmana za Državnu istoriju i istoriju prava na Ján Amos Komensky University

2003 - predvodi tim za pripremu i realizaciju akreditacije "Higher Education Institution of Legal Sciences" koja dobija akreditaciju 2004/2005.
2007 - Rektor Higher Education Institution of Legal Sciences
Rektor Higher Education Institution of Legal Sciences

Rektor Faculty of Mass Media


HE Jan Koukal PhD

1974 – 1986 Scholar Associate at UFPL (Institute of Solid Body Physics), ČSAV (Czech Academy of
Sciences)
1986 – 1988 Šef laboratorije Površinena FzU (Institut za fiziku), ČSAV
1986 – 1991 Visiting Scientist Fritz-Haber Institute MPG (Max Planck Association), Berlin
1988 – 1989 Senior Scientist Daresbury, Great Britain
1990 – 1991 Precednik FzU Scientific Council, ČSAV
1992 – 1993 Šef laboratorije za naprednu kompjutersku tehniku ASCOC
1993 – 1998 Gradonačelnik Praga
1999 – 2000 Generalni direktor – EDS a Siemens Company s.r.o.
2000 – 2004 Finansijski direktor – KATRES Company s.r.o.
2004 – 2006 Direktor Prague Representatve to EU, Brisel
2006 - Ambasador Češke republije u Austriji


HE Korneliou Kornelios

1989-1990 - Ministrarstvo spoljnih poslova Kipra
1990-1995 - Ambasada Kipra u Bonu, Nemačka
1995-1997 - Stalna misija Kipra u Ujedinjenim Nacijama

1998-2000 - Direktor kancelarije parlamentarnog sekretara u ministarstvu spoljnih poslova Kipra

2000-2005 - Zamenik stalnog predstavnika Kipra u Evropskoj uniji
2005 - u toku - Ambasador republike Kipar u Austriji; Stalni predstavnik u OEBS-u i Internacionalnih organizacija UN u Beču


Richard Trenkwalder

Vlasnik Trenkwalder AG

 

"Ričard Trenkvalder može sa pravom da tvrdi da razume znake i trendove u svetskoj ekonomiji i tržištu rada. Doneo je prave odluke koje su predstavljale pravac cele grane. Danas je vlasnik kompanije koja prevazilazi vrh austrijskog tržišta i na pravom je putu da postane broj 1 u Centralnoj Evropi." (Dr. Volfgang Šusel, na dan 20-te godišnjice osnivanja Trenkwalder AG)


Prof. dr Zoran Ivanković

1980 - izabran za asistenta pripravnika
1985 - izabran za asistenta
1993 - izabran za docenta
1999 - izabran za vanrednog profesora
2005 - izabran za redovnog profesora Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Oktobar 2001 - Odlukom Vlade Srbije imenovan za Direktora Kliničko bolničkog centra "Zvezdara"
Juna 2007. god. - Od Skupštine grada Beograda izabran za Direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara"
Od 1986. vodi audiološko odeljenje Klinike za ORL KBC"Zvezdara". Nakon toga postavljen za načelnika Audiološko-fonijatrijskog centra iste Klinike. Od 1979. radi kao lekar na specijalizaciji u KBC "Zvezdara", a zatim kao lekar specijalista.


Hans Niessl

Odlikovanja: Grand Golden Order of Merit for the State of Vienna with a Star (2003)
Član European Weinritterorden "ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE"

od 2005. je predsednik Burgunlanda, savezne pokraine Republike Austrije


Doz. DI Ľubomír Jahnátek, CSc.

1978-1992 Istraživački institut za procesuiranje i primenu veštačkih materijala, Nitra na pozicijama od saradnika do direktora sektora???? Associate to Division Director
1992-2001 Generalni direktor, Plastic AG, Nitra
2001-2003 Strateški direktor, Duslo AG, Šal’a
2003-2005 Generalni direktor, Plastic AG, Nitra
2005-2006 Direktor of Distant Learning na STU, Faculty of Civil Engineering, Nitra


Eduard V. Evreinov PhD, Grand PhD, Prof. ,Academ.

Predsednik "European Academy of Informatization", predsednik "World
Information Distributed University" i "World Distributed University";

Grand Master of the World Order "Science. Education. Culture";

Poznat po svom radu u oblasti informatike, naročito po svom doprinosu polju izučavanja homogenih kompjuterskih sistema, strutura i medijuma za koje je nadrađen Lenjinovom nagradom 1957. (najvećim naučnim priznanjem u to vreme)


Zoran Jeremić

1975 - 1980 Ataše, Ambasada SFRJ u Berlinu
1983 - 1987 Prvi sekretar u Ambasadi SFRJ u Poljskoj
1990 - Otpravnik poslova Ambasade SFRJ u Berlinu
1991 - 1992 Šef berlinskog odeljenja Ambasade SFRJ u Nemačkoj
1992 - 1996 Otpravnik poslova Ambasade SRJ u Nemačkoj
1996 - 1999 Ambasador SRJ u Nemačkoj
1999 - 2004 Ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova, šef ekonomskog sektora
2004 - Generalni konzul u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Salcburgu


Ranko Vujačić

1979 - 1981 SPENS, Novi Sad, Jugoslavia
1981 - 1985 UNIDO, Uprava za adninistraciju
1985 - 1991 UNIDO, Uprava za koordinaciju politike
1991 - 1993 UNIDO, Departman za industrijske operacije
1993 - 1995 UNIDO, Kancelarija generalnog direktora, specijalni asistent generalnog direktora
1995 - 2004 UNIDO, Direktor uprave za adninistraciju
2004 - 2005 UNIDO, Uprava za adninistraciju i terenske operacije


Dr. István Horváth

1966-1973 - spoljna trgovina u istočnoj i zapadnoj Evropi
1973-1978 - trgovinski sektor u Beogradu
1978-1983 - Ekonomski i politički savetnik u vladi
1983 - Ambasador Mađarske u Holandiji
1984-1991 - Ambasador Mađarske u Federalnoj republici Nemačoj
1991-2003 - konsultant brojnim nemačkim korporacijama
1994-1995 - Lični savetnik premijera
1997-2003 - Savet velikog vojvodstva Luxemburga
od maja 2003 - zvaničnik ministarstva spoljnih poslova
od oktobra 2003 - Ambasador Mađarske u Austriji


Kr Prof. Heinz Schinner

1959 predstavnik Bundesjugendring
1960 vojni predstavnik BH/Trostkaserne
1961 Union Concern VIG
1962 Naučno društvo za osiguranje
1965 Menadžer “Allgemeine Versicherungsagentur”
1967 kontrolni savet Gleimag
1969 Menadžer Metropoliten osiguravajuće kompanije
1971 International Insurance Basler, Industrieressort.
1978 Austrijska asocijacija osiguranja
1979učestvovao u uspostavljanju austrijske ekonojie osiguranja (BOEV)
1979 Sudski veštak
1985 osnovao osiguravajuću kompaniju za savetovanje za porez na imovinu ,,Schinner Vermoegenstreuhand/ und Versicherungsberatungsges. m.b.H,,
1986 Predsednik osiguravajuće kompanije Gleimag Wechselseitige Versicherungs Gesellschaft
1993 osnovao administraciju za trgovinu nekretnina Dinero Liegenschaftsverwaltungs GmbH
1994 poziv za članstvo u savetu spoljne trgovine Aussenhandelsbeirat (Kommerzialrat)
1995 kontrolni savet Montanversicherungs AG
1996 WK / Versicherungsmakler Rechtspolitischer Ausschuss
1998 Počasni savet republike Gvineje
1999 Merchant School Board Fund
2000 Predsednik Austrijsko-Gvinejskog društva
2003 profesor jezika na Real Estate Economy Vocational College (WIFI)
2004 Titula profesora (Bundesmin. fuer Bildung, Wissenscahft und Kultur)
2005 Federalno odlikovanje časti (Bundesministerium fuer auswaertige Angelegenheiten)
2006 PaN Tie (Bundesministerium fuer Bildung, Wissenscahft und Kultur)
2008 Osnovao Schloss Rotenturm Liegenschaftsverwaltungs GmbH


Mihajlo Lazarević
1992 - asistent u horovima AKUD "Sonja Marinković" i "Sb. Stefan Dečanski"
1994 - vodi hor Srpsko Pjevačko Društvo iz Kotora
1995 - Profesor u Bogosloviji Sb. Petra Cetinjskog
2003-2007 - Asistent dirigentimaDarinki Matić-Marovi i Aleksu Ineku
Sa ženskim horom ŠOSMO "Vida Matjan" iz Kotora osvojio: 7 zlatnih i 1 srebrnu liru (98 poena) na
republičkim i saveznom takmičenjima (1998, 2000, 2002, 2004, 2006).
Sa mešovitim horom ŠOSMO "Vida Matjan" iz Kotora osvojio 3 zlatne i jednu srebrnu liru (1998. 2000. 2006. 2008).
Sa horom niže muzičke škole iz Kotora osvojio 2 zlatne lire (2000, 2002).
Sa kamernim horom ŠOSMO "Vida Matjan" iz Kotora osvojio 2 zlatne i tri srebrne lire (1999, 2007, 2009)
Sa horom SPD "Jedinstvo" iz Kotora učestvovao na 16., 17. i 18. Horskim svečanostima (1996, 1998, 2000) u Nišu i svaki put osvaja nagrade za izuzetnu interpretaciju dela iz stare epohe
2004 - sa horom SPD "Jedinstvo" dobija VUkovu nagradu

Prof. Dr. Robert Troska

Osnivač i upravni direktor RITMO (Rationalization, Innovation, Technical development, Management, Ogranization) kompanije.

U poslednjoj decenije je osnivač i koordinator interdisciplinskih timova u četiri oblasti:

  1. Primena i implementacije novih tehnologija i tehni;kih procedura
  2. Industrijska izgradnja preduzeća
  3. Javna administracija
  4. Stvarna etika i lična filozofija u menedžmentu

Predsedavajući CCSM (Czech Committee for Scientific Management)


Dr. Walter Seböck

Doktorirao na Univerzitetu u Beču na temu "E-Vlada"
Posle perioda preduzetništva u oblasti novih medija preuzeo je odgovornost za savetodavnu upravu kompanije koja se bavi uticajem novih poslovnih praksi na tržiste rada.
Postavljen za projektnog menadžera rekonstrukcije Tehničkog muzeja, a kasnije je postao šef marketinga i PR službe.
2001. je dobio punudu od Danube University Krems da rekonstruiše centar.
Od tada se bavi temom elektronske vlade i sigurnosnih problema iste.
Realizovao je elektronsku platformu za lokalnu administraciju u saradnji sa Austrijskom asocijaciom opština na Danube University Krems 2004. Time je Austrija postala prva i jedna država na svetu koja je postavila elektronsko mrežno upravljanje na lokalnom nivou za sve opštine.
2006. je osnovan nezavisni centar za e-vladu.

2011. postavljen je za dekana novoosnovanog Fakulteta za biznis i pravo.


Prof. Alfons Metzger

1972 - Osnivač, vlasnik i upravni direktor kompanija:

  • MRG Metzger Realitäten Beratungs- und Bewertungsgesellschaft mbH
  • MRG Metzger Realitäten Immobilienverwaltung- und Gebäudemanagement GmbH
od 1990 - Član svetskog izvrčnog odbora FIABCI - Internacionalno udruženje trgovaca nekretninama
1997 - 1998 - Svetski predsednik FIABCI
2005 - 2006 - Predsednik i CEO TEGoVa - Evropska federacija udruženja procenitelja nekretnina
od 2000 - Delegat FIABCI pri UN - Komitet za borbu protiv organizovanog kriminala i pranja novca kroz trgovinu nekretnina
REAG Real Estate Advisory Group / UNO „Social Housing“
od 2011- podpredsednik internacionalnog komiteta CRE - savetnici za nekretnine
Član zvršnog odbora CRE


Dr. Vladimir Cizelj

Osnivač i direktor Instituta Vlatacom, Beograd

Posle osnovne škole završio je srednju tehničku školu „Nikola Tesla“. Nakon studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za elektroniku, telekomunikacije i automatiku, zvanje mastera biznisa i administracije dobio je 1977. godine na Bloomsburg University, Pennsylvania, u Sjedinjenim Američkim Državama. Radni vek je otpočeo u Institutu za nuklearne nauke, Vinča, gde je radio u Laboratoriji za teorijsku fiziku. Formirao je svoju radnu jedinicu za razvoj specijalnih uređaja i sistema i veoma rano ispoljio svoje vizionarske kvalitete. Posebno se istakao naučnim doprinosom u okviru značajnih i složenih vojnih projekata, kao što su Automatski radio izviđački sistem ARIS; Automatski radio ometački sistem AROS; Generator slučajnih nizova (za kriptologiju); Tenk M-84, Sistem za zaštitu od eksplozija; Dao je značajan doprins prvom digitalnom prenosu šifrovanog govora radio putem kod nas. Privatno preduzeće Vlatacom d.o.o. osnovao je u Beogradu 1997. godine, kao zastupnik firme Motorola. Od 2002. godine kompanija je značajno proširila svoje delatnosti na oblast integracije sistema zasnovanih na informacionim i komunikacionim tehnologijama, kao i na razvoj softvera i elektronskih uređaja. Od osnivanja, Vlatacom-ovi stručnjaci su razvili različite hardverske i softverske proizvode visoke tehnologije za domaće i strane klijente.


Mr dr Dragan Vukanić

Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, primarius, specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije. Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1981. sa prosečnom ocenom 8,66. Specijalističke studije završio 1985. godine. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 11.01.1999. godine

Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova u stručnim publikacijama i časopisima dečje hirurgije, dečje urologije, vaskularne hirurgije, mikrohirurgije i hirurgije urođenih anomalija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

• Član Srpskog lekarskog društva (od 1981)

• Član Jugoslovenske asocijacije dečjih hirurga (od 1985)

• Član Udruženja lekara Crne Gore (od 1994)

• Član Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2000)

• Član Naučnog komiteta Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2002)

• Stalni sudski veštak sa licencom Ministrstva pravosuđa (od 2003).

• Član je sledećih međunarodnih organizacija:

• EUPSA (European Paediatric Surgery Association)

• ESPU (European Society of Paediatric Urology)

• SIOP (International Society of Paediatric Oncology) – za neuroblastom i Wilms-ov tumor (nefroblastom)

• VAS (Vascular Access Society)

• IPTA (International Paediatric Transplantation Association).