banner
rektor

Akademik prof. dr Milija Zečević,

Rektor Evropskog univerziteta, Profesor Emeritus

Akademik Evropske akademije nauka, Beč

Prof. dr Milija Zečević je rođen 05. 11. 1940. godine u Vasojevićima, selo Vinicka. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu - grupa matematika; akademski stepen magistra nauka stekao na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu; naučni stepen doktora nauka stekao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Osnivač je Fakulteta za internacionalni menadžment, 1993. godine. Osnivač je Više hotelijerske škole. Osnivač i član Londonske diplomatske akademije (LDA). Osnivač i vlasnik Evropskog univerziteta, Fakulteta za evropski biznis i marketing i Instituta za američki biznis - MBA univerziteta.

Prof. dr Milija Zečević je organizator brojnih simpozijuma i skupova na temu
 • Evropski biznis i menadžment
 • Američki biznis i menadžment
 • Japanski biznis i menadžment
 • Internacionalni menadžment
 • Internacionalne relacije
 • Internacionalna diplomatija
 • Evropski integracioni procesi
 • Stvaranje nove Evrope...

Navešćemo neke od simpozijuma i skupova gde je prof. dr Milija Zečević bio organizator, učesnik i gde je držao referate:

 • Njujork, 1991, 1996 - tema "Uticaj američkog biznisa na jugoistočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju"
 • Florida, Talahasi, 1992 - tema "Američki menadžment i biznis i njegov uticaj na razvoj menadžmenta i biznisa u svetu"
 • Moskva, septembar 1995 - tema "Uticaj ruskog biznisa na jugo-istočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju"
 • Bukurešt, decembar 1995 - tema "Evropski menadžment kao faktor uključivanja balkanskih zemalja u evropske ekonomske tokove"
 • Budimpešta, 1996 - tema"Evropski biznis i menadžment kao faktori integrativne evropske ekonomije - zemlje južne i istočne Evrope i njihovo uključivanje u Evropsku uniju";
 • Budimpešta, 1997 - tema "Vizija Menadžmenta i evropskih integracionih procesa - uključivanje Mađarske u Evropsku uniju";
 • Budimpešta, 1999 - tema "Evropski integracioni procesi na pragu 21. veka - Nova Evropa";
 • Atina 1995 - tema "Uključivanje balkanskih zemalja u Evropsku uniju - stvaranja Balkanske ekonomske unije";
 • Sofija, 1996 - tema "Evropski menadžment kao faktor uključivanja Balkana i Crnomorskog regiona u evropske integracione procese";
 • Rim, 1997 - tema "Uticaj italijanskog biznisa na jugoistočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju";
 • Beograd, 2000 - tema "Evropski menadžment i biznis kao faktor integracije Jugoslavije u Evropsku uniju";
 • Brisel 2001 - tema "Razvoj menadžmenta u jugoistočnoj Evropi";
 • Madrid, 2001 - tema "Diplomatija protiv terorizma";
 • Diseldorf, 2003 - tema "Evropski integracioni procesi i uticaj nemačkog biznisa na zemlje jugoistočne Evrope"
 • Rumunija, 2003 - tema "Nova arhitektura mira";
 • Beč, 2004, 2005 - tema "Širenje Evropske unije";
 • Beč, 2006 - tema "Nauka i diplomatija u funkciji mira";
 • Beč, 2007, 2008 - tema "Nauka, obrazovanje i diplomatija u funkciji evroatlantskih integracija";
 • Beč, 2009, 2010 - tema "Nauka, obrazovanje i diplomatija u funkciji mira";
 • Beograd, 2011 - tema: "Razvoj menadžmenta u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi"

Profesor Zečević je autor preko 200 referata, koji su objavljeni u inostranim i domaćim zbornicima radova i publikacijama i autor je 39 udžbenika i knjiga iz oblasti menadžmenta, internacionalnog menadžmenta, matematike, internacionalnog biznisa, internacionalnih relacija, evropskog biznisa...

Monografija "Internacionalni menadžment" je prevedena na engleski jezik. Na ruski jezik je prevedana knjiga "Upravljanje preduzećem", a na engleski još i "Internacionalni biznis i menadžment" i "Internacionalni menadžment".

Prof. dr Milija Zečević je bio mentor pri izradi preko 1000 diplomski radova, više od 100 magistarskih teza i oko 30 doktorskih disertacija.


Priznanja, zvanja i članstva:
 • Akademik Američkog biografskog instituta, Njujork
 • Akademik Evropske akademije nauka, Beč
 • Akademik Centralno evropske akademije nauka, Madrid
 • Akademik Balkanske akademije nauka, Sofija
 • Komander Svetskog reda Nauke - Obrazovanja - Kulture, Brisel
 • Grand Doktor Zapadne Filozofije,
 • Evropska akademija za informatizaciju, Brisel
 • Ekspert Vlade Jugoslavije
 • Počasni doktor Internacionalnog univerziteta Albert Shweitzer, Ženeva
 • Rektor Evropskog univerziteta, Beograd-Pariz-Njujork-Brisel...
 • Član Rektorskog saveta Republike Srbije
 • Član Nacionalnog saveta Republike Srbije
 • Član Akademskog senata Internacionalne diplomatske akademije
 • Suvereni ambasador reda američkih ambasadora, Američki biografski institut, Njujork
 • Dobitnik Legije časti za doprinos čovečanstvu i lična dostignuća od strane Ujedinjene kulturne konvencije, SAD, 16. novembar 2007. godine
 • Redovni profesor Evropske akademije za informatizaciju, Brisel
 • Priznanje za doprinos razvoju menadžmenta u Srbiji, mart 2012.
 • Član "Kuće slavnih", nagrada Američkog biografskog instituta, 2012...

Prof. dr Milija Zečević je dobio Nagradu za životno delo za doprinos nauci,
obrazovanju, internacionalnom menadžmentu i diplomatiji od strane Svetskog kongresa
umetnosti, nauke i komunikacija, decembar, 2006.

Predsednik je Komisije Ujedinjenih nacija za obrazovanje na daljinu i direktor
projekta Globalnog obrazovanja, Svetskog distributivnog centra, Brisel.

Predsednik je Naučnog društva za menadžment.

Izabran je za redovnog profesora na brojnim univerzitetima Evrope, Rusije...

Izabran je za Profesora Emeritusa.