banner
rektor

 

 

 

Akademik prof. dr Milija Zečević,

Rektor Evropskog univerziteta, Profesor Emeritus

Akademik Evropske akademije nauka, Beč

 

Prof. dr Milija Zečević je rođen 05. 11. 1940. godine u Vasojevićima, selo Vinicka. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu - grupa matematika; akademski stepen magistra nauka stekao na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu; naučni stepen doktora nauka stekao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

 

Osnivač je Fakulteta za internacionalni menadžment, 1993. godine. Osnivač je Više hotelijerske škole. Osnivač i član Londonske diplomatske akademije (LDA). Osnivač i vlasnik Evropskog univerziteta, Fakulteta za evropski biznis i marketing i Instituta za američki biznis - MBA univerziteta.

 

Prof. dr Milija Zečević je organizator brojnih simpozijuma i skupova na temu
 • Evropski biznis i menadžment
 • Američki biznis i menadžment
 • Japanski biznis i menadžment
 • Internacionalni menadžment
 • Internacionalne relacije
 • Internacionalna diplomatija
 • Evropski integracioni procesi
 • Stvaranje nove Evrope...

Navešćemo neke od simpozijuma i skupova gde je prof. dr Milija Zečević bio organizator, učesnik i gde je držao referate:

 • Njujork, 1991, 1996 - tema "Uticaj američkog biznisa na jugoistočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju"
 • Florida, Talahasi, 1992 - tema "Američki menadžment i biznis i njegov uticaj na razvoj menadžmenta i biznisa u svetu"
 • Moskva, septembar 1995 - tema "Uticaj ruskog biznisa na jugo-istočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju"
 • Bukurešt, decembar 1995 - tema "Evropski menadžment kao faktor uključivanja balkanskih zemalja u evropske ekonomske tokove"
 • Budimpešta, 1996 - tema"Evropski biznis i menadžment kao faktori integrativne evropske ekonomije - zemlje južne i istočne Evrope i njihovo uključivanje u Evropsku uniju";
 • Budimpešta, 1997 - tema "Vizija Menadžmenta i evropskih integracionih procesa - uključivanje Mađarske u Evropsku uniju";
 • Budimpešta, 1999 - tema "Evropski integracioni procesi na pragu 21. veka - Nova Evropa";
 • Atina 1995 - tema "Uključivanje balkanskih zemalja u Evropsku uniju - stvaranja Balkanske ekonomske unije";
 • Sofija, 1996 - tema "Evropski menadžment kao faktor uključivanja Balkana i Crnomorskog regiona u evropske integracione procese";
 • Rim, 1997 - tema "Uticaj italijanskog biznisa na jugoistočnu Evropu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju";
 • Beograd, 2000 - tema "Evropski menadžment i biznis kao faktor integracije Jugoslavije u Evropsku uniju";
 • Brisel 2001 - tema "Razvoj menadžmenta u jugoistočnoj Evropi";
 • Madrid, 2001 - tema "Diplomatija protiv terorizma";
 • Diseldorf, 2003 - tema "Evropski integracioni procesi i uticaj nemačkog biznisa na zemlje jugoistočne Evrope"
 • Rumunija, 2003 - tema "Nova arhitektura mira";
 • Beč, 2004, 2005 - tema "Širenje Evropske unije";
 • Beč, 2006 - tema "Nauka i diplomatija u funkciji mira";
 • Beč, 2007, 2008 - tema "Nauka, obrazovanje i diplomatija u funkciji evroatlantskih integracija";
 • Beč, 2009, 2010 - tema "Nauka, obrazovanje i diplomatija u funkciji mira";
 • Beograd, 2011 - tema: "Razvoj menadžmenta u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi"

Profesor Zečević je autor preko 200 referata, koji su objavljeni u inostranim i domaćim zbornicima radova i publikacijama i autor je 39 udžbenika i knjiga iz oblasti menadžmenta, internacionalnog menadžmenta, matematike, internacionalnog biznisa, internacionalnih relacija, evropskog biznisa...

 

Monografija "Internacionalni menadžment" je prevedena na engleski jezik. Na ruski jezik je prevedana knjiga "Upravljanje preduzećem", a na engleski još i "Internacionalni biznis i menadžment" i "Internacionalni menadžment".

 

Prof. dr Milija Zečević je bio mentor pri izradi preko 1000 diplomski radova, više od 100 magistarskih teza i oko 30 doktorskih disertacija.


Priznanja, zvanja i članstva:
 • Akademik Američkog biografskog instituta, Njujork
 • Akademik Evropske akademije nauka, Beč
 • Akademik Centralno evropske akademije nauka, Madrid
 • Akademik Balkanske akademije nauka, Sofija
 • Komander Svetskog reda Nauke - Obrazovanja - Kulture, Brisel
 • Grand Doktor Zapadne Filozofije,
 • Evropska akademija za informatizaciju, Brisel
 • Ekspert Vlade Jugoslavije
 • Počasni doktor Internacionalnog univerziteta Albert Shweitzer, Ženeva
 • Rektor Evropskog univerziteta, Beograd-Pariz-Njujork-Brisel...
 • Član Rektorskog saveta Republike Srbije
 • Član Nacionalnog saveta Republike Srbije
 • Član Akademskog senata Internacionalne diplomatske akademije
 • Suvereni ambasador reda američkih ambasadora, Američki biografski institut, Njujork
 • Dobitnik Legije časti za doprinos čovečanstvu i lična dostignuća od strane Ujedinjene kulturne konvencije, SAD, 16. novembar 2007. godine
 • Redovni profesor Evropske akademije za informatizaciju, Brisel
 • Priznanje za doprinos razvoju menadžmenta u Srbiji, mart 2012.
 • Član "Kuće slavnih", nagrada Američkog biografskog instituta, 2012...

Prof. dr Milija Zečević je dobio Nagradu za životno delo za doprinos nauci,
obrazovanju, internacionalnom menadžmentu i diplomatiji od strane Svetskog kongresa
umetnosti, nauke i komunikacija, decembar, 2006.

 

Predsednik je Komisije Ujedinjenih nacija za obrazovanje na daljinu i direktor
projekta Globalnog obrazovanja, Svetskog distributivnog centra, Brisel.

 

Predsednik je Naučnog društva za menadžment.

 

Izabran je za redovnog profesora na brojnim univerzitetima Evrope, Rusije...

 

Izabran je za Profesora Emeritusa.


Spisak knjiga iz Narodne biblioteke Srbije