banner
ZADACI I CILJEVI EVROPSKOG UNIVERZITETA

 

Evropski univerzitet u Beogradu je samostalna visokoškolska ustanova koja razvija visokoškolsko obrazovanje, nauku, tehnologiju i umetnost i time doprinosi razvoju ne samo Srbije nego i Evrope.


Evropski univerzitet je osnovan 2000 godine na osnovu Rešenja Ministarstva ministarstva za više i visoko obrazovanje Republike Srbije br. 612-00-494/2000-04 od 21.09.2000.godine.


Osnivač i vlasnik Evropskog univerziteta je Prof. dr Milija Zečević.


Evropski univerzitet je registrovan u Privrednom sudu u Beogradu pod registraskim uloškom br. 5-626-00.


Ciljevi visokog obrazovanja jesu:

 1. prenošenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština;
 2. razvoj nauke i unapređivanje umetničkog stvaralaštva;
 3. obezbeđivanje naučnog, stručnog i umetničkog podmlatka;
 4. pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života;
 5. bitno povećanje broja stanovnika sa visokim obrazovanjem.

Delatnost visokog obrazovanja zasniva se na sledećim principima:

 1. akademske slobode;
 2. autonomija;
 3. jedinstvo nastave i naučnoistraživačkog, odnosno umetničkog rada;
 4. otvorenost prema javnosti i građanima;
 5. uvažavanje humanističkih i demokratskih univerzalnih vrednosti kulturnog nasleđa;
 6. poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih vidova diskriminacije;
 7. usklađivanje sa evropskim sistemom visokog obrazovanja i unapređivanje akademske mobilnosti nastavnog osoblja i studenata;
 8. učešće studenata u upravljanju i odlučivanju, posebno u vezi sa pitanjima koja su od značaja za kvalitet nastave;
 9. ravnopravnost visokoobrazovnih ustanova bez obzira na oblik svojine, odnosno na to ko je osnivač;
 10. afirmacija konkurencije obrazovnih i istraživačkih usluga radi povećanja kvaliteta i efikasnosti visokoškolskog sistema;
 11. obezbeđivanje kvaliteta i efikasnosti studiranja.

Zahvaljujući saradnji članovi Evropskog univerziteta i Evropski univerzitet neprekidno analiziraju svoje programe, inoviraju programske sadržaje, koriste literaturu i udžbenike ne samo iz Evrope nego i Amerike i obezbeđuju razmenu profesora i studenata.


Članice Evropskog univerziteta primenjuju kako američke tako i standarde Evropskog obrazovnog prostora još od svog osnivanja.


Usaglašavanje nastavnih planova i realizacija određenih projekata na nivou Evropskog univerziteta omogućava veći kvalitet rada, obezbeđenje eksperata kao i bolju karijeru mlade generacije, o kojoj se posebno vodi računa, da bi se uključila u multinacionalne kompanije, banke kao i institucije država iz Evrope i sveta.


Ispunjenjem ovih osnovnih zadataka Evropski univerzitet potvrđuje opravdanost svog postojanja i uključuje se u vizionarstvo drugih prestižnih institucija.


Na Evropskom univerzitetu ne rade profesori sa Univerziteta u Beogradu niti drugih univerziteta Srbije, ali izuzetno poštujemo Univerzitet u Beogradu i permanentno sarađujemo na razvoju nauke i obrazovanja u Srbiji.


Zadaci, ciljevi i strategija razvoja Evropskog univerziteta se permanentno unapređuju i usaglašavaju sa programima i ciljevima i strategijama država Evrope i Amerike (članice Evropskog univerziteta su univerziteti i instituti iz Evrope i SAD) tako da se periodično i permanentno unapređuje kvalitet rada, obezbeđuje literatura i u potpunosti se prihvata član 2. Zakona o visokom obrazovanju, a on glasi „Delatnost visokog obrazovanja od posebnog je značaja za Republiku Srbiju i deo je međunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog, naučnog, odnosno umetničkog prostora“.


Evropski univerzitet svoja dokumenta usaglašava sa dokumentima Beogradskog univerziteta, sa univerzitetima u Beču, Parizu, Londonu i Njujorku.


Senat i Savet Evropskog univerziteta analiziraju rad univerziteta mesečno, tromesečno, a godišnji izveštaj se usvaja i dostavlja članicama i drugim zainteresovanim organima.


Time Evropski univerzitet kao samostalna visokoškolska ustanova periodično preispituje i unapređuje svoje osnovne zadatke i ciljeve.