banner
KOMPANIJE GDE SE NAŠI DIPLOMCI ZAPOŠLJAVAJU

Posle završetka fakulteta, studenti efikasno ulaze u rad internacionalnih kompanija, uvodeći sveže ideje u postojeće firme, koristeći menadžment strategiju i ulazeći u neposrednu tržišnu utakmicu, kao Menadžeri biznisa, Top Menadžeri malih kompanija, Menadžeri bankarstva, Menadžeri marketinga, Menadžeri medija i kulture, Menadžeri informacionih sistema, Menadžeri u saobraćaju...


Diplomirani menadžeri Evropskog univerziteta i Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment su zaposleni u internacionalnim kompanijama kao što su: Procter & Gamble, Svetska banka, Raiffeisenbank, Societe Generale Yugoslav Bank, ITM, Citi Bank, European Bank, Washington State University, L'Oreal, Hyatt Regency Belgrade, Banka Intesa, Danone, Alcatel, Economist, Coca-Cola, Leo Burnett, McCann Erikson, Mercedes Benz, Toyota Center, NYSE (Njujorška berza), SONY, Metropolis Atlantis, Privredna komora, Evropski Univerzitet, IFAM Paris, Beopetrol, Pepsi Cola, UNICEF, Global business Center, NELT, Ujedinjene Nacije, Delta Holding, Beogradski sajam, Telecom Srbija, JAT, British Airways, EPS-Elektroprivreda Srbije, Deutsche Bank, NBS (Narodna banka Srbije), Ministarstvo inostranih poslova, Ambasada Srbije u Pragu...


i uspešno nastavljaju svoju menadžersku karijeru!


KULTURNE I TRŽIŠNE AKTIVNOSTI

Evropski Univerzitet organizuje grupne posete aktuelnih zbivanja u muzejima, promocijama, marketing prezentacijama kompanija, izložbama, pozorišnim predstavama, bioskopima i na taj način omogućuje studentima savremene, tržišne i kulturne informacije kao i sklapanje novih prijateljstava i razmenu mišljenja što je od izuzetne važnosti za njihov dalji intelektualni razvoj.


U okviru nastave studenti tradicionalno posećuju sajmove automobila, knjiga, brendova, mode, koji se svake godine organizuju u halama Beogradskog sajma, kao i FASHION WEEK i BELGRADE DESIGN WEEK 2006.


Pored velikog broja aktivnosti, organizovanih od strane fakulteta, koje podstiču razvoj i usavršavanje, studenti mogu da nastave druženje u Internet kafeu koji je u okviru zgrade fakulteta a čija atmosfera omogućuje studentima kvalitetnu komunikaciju, razmenu informacija i znanja.


AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU

Na Evropskom univerzitetu studenti se podstiču na poslovnu odgovornost, komunikativnost, stalno usavršavanje, kao i neprestano praćenje informacija kako evropskih tako i svetskih tržišnih trendova u svetu biznisa i marketinga.


U okviru stručnih predmeta studenti rešavaju poslovne slučajeve iz prakse i prezentuju ih u toku nastave. Simulirajući atmosferu multinacionalnih kompanija naši studenti se osposobljavaju za timski rad i opstanak u svetu biznisa.

Studenti, takođe, prezentuju svoje ideje za buduće reklame internacionalnih kompanija kao što su RAIFFEISEN BANK, NIKE, MERCEDES, BMW, IBM, NOKIA i drugih i time stiču praksu koja je od velike važnosti za njihovo dalje usavršavanje.