banner

Evropski Univerzitet upisuje studente na sledeće fakultete i visoke škole:

ZA SVE PROGRAME ŠKOLARINA IZNOSI 120 eura MESEČNO