banner

Rektor Evropskog Univerziteta prof. dr Milija Zečević na sednici Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) održane u Domu Vojske Srbije.


Radna sednica Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) održana je 14.02.2014 u Domu Vojske Srbije. Sednici su prisustvovali ministar odbrane u tehničkoj vladi Nebojša Rodić, pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse Miloš Janković, rektori univerziteta u Srbiji, rektori univerziteta u Republici Srpskoj, predsednici Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i nauku kao i predsednik Nacionalne komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.